fbpx

Autorská práva

Pokud není uvedeno jinak, je držitelem autorských práv Marek Jerga (dále jen “Autor”).

Obsah podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen “Autorský zákon“).

Bez předchozího souhlasu Autora, nebo pokud není uvedeno jinak, je zakázáno jakékoli použití obsahu stránek k dalšímu použití.

Portrétní fotografie jsou dále chráněné Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Aktuálně probíhá redesign webových stránek … omlouvám se za případné komplikace při načítání stránek.

Marek Jerga Havířov

Fakturační adresa:

Marek Jerga

Gustava Klimenta 708/7

73601 Havířov

IČ: 64149871

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova.