fbpx

autorská práva

Držitelem autorských práv k veškerým autorským fotografiím na těchto webových stránkách je Marek Jerga (dále jen “Autor”).

Fotografie podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen “Autorský zákon“).

Bez předchozího souhlasu Autora, nebo pokud není uvedeno jinak, je zakázáno jakékoli použití fotografií.

Držitelům nevýhradní licence o užití fotografií je zakázána jakákoliv vizuální úprava fotografií a odstraňování ochranných prvků fotografie. Je povolena změna velikosti fotografií např. pro použití na internetových stránkách, sociálních sítích apod.

Fotografie jsou dále chráněné Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).