Držitelem autorských práv k veškerým autorským fotografiím na těchto webových stránkách je Marek Jerga (dále jen “Autor”).

 

Fotografie podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen “Autorský zákon“).

 

Bez předchozího souhlasu Autora, nebo pokud není uvedeno jinak, je zakázáno jakékoli použití fotografií.

 

Fotografie jsou dále chráněné Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).